ΖΓΟΥΛΕΤΑ ΕΥΤΑΞΙΑ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 46052, Fide: 25864653

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1022 3
2020A 983 1
2019B 1006 0
2019A 1006 4
2018B 984 7
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -