ΔΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 46053 | Fide: 25850288 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1859 22
2022B 1847 23
2022A 1722 15
2021B 1705 13
2021A 1664 0
2020B 1664 11
2020A 1660 12
2019B 1598 14
2019A 1446 14
2018B 1382 15
2018A 1336 13
2017B 1236 4
2017A 1150 7
2016B 1131 3
2016A 1069 7
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -