ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 03/1993, ΕΣΟ: 46063 | Fide: 25843311 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1274 0
2022A 1274 0
2021B 1274 0
2021A 1274 0
2020B 1274 0
2020A 1274 11
2019B 1186 8
2019A 1152 0
2018B 1152 0
2018A 1152 0
2017B 1152 0
2017A 1152 0
2016B 1152 0
2016A 1152 0
2015B 1152 4
2015A 1207 8
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι