ΚΟΥΡΝΙΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 09/1971, ΕΣΟ: 46068 | Fide: 25851381 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 4
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -