ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 11/2009, ΕΣΟ: 46070 | Fide: 42114349 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1744 27
2023Α 1493 23
2022B 1620 27
2022A 1440 7
2021B 1435 18
2021A 1003 0
2020B 1003 1
2020A 1010 1
2019B 999 10
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -