ΤΕΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 46093 | Fide: 25848500 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1353 15
2023B 1398 0
2023Α 1398 0
2022B 1398 0
2022A 1398 0
2021B 1398 0
2021A 1398 0
2020B 1398 0
2020A 1398 0
2019B 1398 0
2019A 1398 21
2018B 1260 0
2018A 1260 20
2017B 1148 7
2017A 1137 17
2016B 1162 6
2016A 1073 1
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι