ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η/Γ: 05/2000, ΕΣΟ: 46105 | Fide: 25853163 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1639 0
2022A 1639 2
2021B 1665 1
2021A 1654 0
2020B 1654 4
2020A 1694 10
2019B 1664 9
2019A 1619 15
2018B 1546 7
2018A 1476 2
2017B 1449 0
2017A 1449 10
2016B 1445 10
2016A 1272 15
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -