ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η/Γ: 10/1997, ΕΣΟ: 46111 | Fide: 25845837 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1419 13
2022B 1273 0
2022A 1273 0
2021B 1273 0
2021A 1273 0
2020B 1273 0
2020A 1273 11
2019B 1313 0
2019A 1313 8
2018B 1306 7
2018A 1334 5
2017B 1330 8
2017A 1384 5
2016B 1378 0
2016A 1378 8
2015B 1275 0
2015A 1275 2
Παλαιότερα -