ΓΑΡΟΥΦΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 10/2004, ΕΣΟ: 46113 | Fide: 25845861 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1124 0
2022B 1124 0
2022A 1124 0
2021B 1124 0
2021A 1124 0
2020B 1124 0
2020A 1124 0
2019B 1124 0
2019A 1124 2
2018B 1130 12
2018A - 4
2017B 993 0
2017A - 4
2016B 993 0
2016A 993 3
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -