ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2010, ΕΣΟ: 46132 | Fide: 25862391 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 920 0
2023Α 920 0
2022B 920 0
2022A 920 0
2021B 920 4
2021A 846 0
2020B 846 2
2020A 830 9
2019B 830 16
2019A 854 13
2018B 830 7
2018A 830 13
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -