ΦΩΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2002, ΕΣΟ: 46133 | Fide: 25864670 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1074 0
2021B 1074 0
2021A 1074 0
2020B 1074 0
2020A 1074 0
2019B 1074 0
2019A 1074 0
2018B 1074 0
2018A 1074 0
2017B 1074 0
2017A 1074 15
2016B 1002 0
2016A 1002 10
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -