ΣΥΜΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 12/2004, ΕΣΟ: 46135 | Fide: 25859900 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 950 0
2021B 950 0
2021A 950 0
2020B 950 0
2020A 950 0
2019B 950 0
2019A 950 0
2018B 950 0
2018A 950 0
2017B 950 2
2017A 910 5
2016B 1000 0
2016A 1000 2
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι