ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 01/2001, ΕΣΟ: 46149, Fide: 25885030

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1140 0
2020B 1140 0
2020A 1140 0
2019B 1140 0
2019A 1140 0
2018B 1140 0
2018A 1140 7
2017B 1061 8
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -