ΚΟΝΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/2008, ΕΣΟ: 46150 | Fide: 25890808 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 5
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 4
2018B - 0
2018A - 3
2017B - 3
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -