ΚΟΥΜΕΛΑ ΜΑΡΙΑ - ΑΝΝΑ

Η/Γ: 07/2003, ΕΣΟ: 46155 | Fide: 25885022 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1024 3
2023Α 1009 0
2022B 1009 0
2022A 1009 0
2021B 1009 0
2021A 1009 0
2020B 1009 0
2020A 1009 0
2019B 1009 0
2019A 1009 2
2018B 1044 0
2018A 1044 0
2017B 1044 5
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -