ΧΑΡΑΚΛΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Η/Γ: 11/1973, ΕΣΟ: 46176 | Fide: 25851870 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1160 0
2022A 1160 0
2021B 1160 0
2021A 1160 0
2020B 1160 0
2020A 1160 1
2019B 1164 2
2019A 1150 7
2018B 1172 0
2018A 1172 11
2017B 1185 2
2017A 1184 11
2016B 1116 11
2016A 1027 4
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι