ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ

Η/Γ: 01/2005, ΕΣΟ: 46191 | Fide: 25871382 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1017 0
2023Α 1017 0
2022B 1017 0
2022A 1017 0
2021B 1017 1
2021A 1020 0
2020B 1020 2
2020A 997 8
2019B 993 0
2019A 993 2
2018B 990 1
2018A 1011 14
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -