ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 46192 | Fide: 25871390 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 830 0
2023Α 830 0
2022B 830 0
2022A 830 0
2021B 830 0
2021A 830 0
2020B 830 0
2020A 830 6
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 3
2018A - 3
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -