ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 46194 | Fide: 25847236 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1223 0
2022B 1223 0
2022A 1223 0
2021B 1223 1
2021A 1213 0
2020B 1213 8
2020A 1205 6
2019B 1136 6
2019A 1171 20
2018B 849 0
2018A 849 5
2017B 843 7
2017A - 4
2016B - 4
2016A - 4
2015B - 3
2015A - 3
Παλαιότερα -