ΤΖΑΝΕΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 46198 | Fide: 25847864 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 948 0
2023Α 948 0
2022B 948 2
2022A 960 0
2021B 960 0
2021A 960 0
2020B 960 0
2020A 960 5
2019B 958 8
2019A 910 2
2018B 886 4
2018A 888 4
2017B 855 7
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -