ΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η/Γ: 01/2002, ΕΣΟ: 46206 | Fide: 25845853 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1057 0
2022A 1057 0
2021B 1057 0
2021A 1057 0
2020B 1057 0
2020A 1057 0
2019B 1057 0
2019A 1057 1
2018B 1076 7
2018A 1043 5
2017B 1046 0
2017A 1046 10
2016B 1036 0
2016A 1036 4
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -