ΜΠΑΝΤΕΚΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Η/Γ: 03/2007, ΕΣΟ: 46211 | Fide: 25879278 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1633 28
2023Α 1563 31
2022B 1537 21
2022A 1595 13
2021B 1637 35
2021A 1324 0
2020B 1324 0
2020A 1324 17
2019B 1210 7
2019A 1146 12
2018B 1023 3
2018A 984 9
2017B 884 5
2017A - 4
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -