ΜΑΡΓΚΑΡΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 03/2003, ΕΣΟ: 46226 | Fide: 25854577 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1354 0
2023B 1354 6
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 2
2019B - 2
2019A - 2
2018B - 2
2018A - 2
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -