ΛΑΝΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 08/2006, ΕΣΟ: 46233 | Fide: 25865307 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1121 2
2021B 1154 9
2021A 1083 0
2020B 1083 0
2020A 1083 0
2019B 1083 0
2019A 1083 17
2018B 1064 18
2018A 996 12
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -