ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 46235 | Fide: 25848496 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1005 0
2022B 1005 0
2022A 1005 0
2021B 1005 0
2021A 1005 0
2020B 1005 0
2020A 1005 0
2019B 1005 0
2019A 1005 0
2018B 1005 2
2018A 985 14
2017B 945 7
2017A 954 16
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -