ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Η/Γ: 01/2007, ΕΣΟ: 46241 | Fide: 25847430 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 966 0
2023Α 966 0
2022B 966 0
2022A 966 0
2021B 966 0
2021A 966 0
2020B 966 0
2020A 966 1
2019B 939 0
2019A 939 6
2018B 884 7
2018A 855 0
2017B 855 16
2017A - 3
2016B - 3
2016A - 3
2015B - 0
2015A - 3
Παλαιότερα -