ΤΣΑΒΔΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 09/2008, ΕΣΟ: 46252 | Fide: 25847414 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1380 9
2022B 1232 8
2022A 1169 0
2021B 1169 0
2021A 1169 0
2020B 1169 0
2020A 1169 15
2019B 1159 11
2019A 1200 15
2018B 1252 35
2018A 1078 33
2017B 1227 35
2017A 970 16
2016B 883 12
2016A 700 22
2015B - 12
2015A - 1
Παλαιότερα -