ΚΟΖΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 46260 | Fide: 25845110 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1204 0
2023Α 1204 0
2022B 1204 0
2022A 1204 4
2021B 1187 5
2021A 1125 0
2020B 1125 0
2020A 1125 13
2019B 1128 19
2019A 1142 24
2018B 1120 26
2018A 949 25
2017B - 4
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -