ΜΑΔΕΜΤΖΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 08/2007, ΕΣΟ: 46267 | Fide: 25885472 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 836 0
2023Α 836 0
2022B 836 0
2022A 836 0
2021B 836 0
2021A 836 0
2020B 836 0
2020A 836 0
2019B 836 6
2019A 834 4
2018B 830 7
2018A - 3
2017B - 2
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι