ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 46276 | Fide: 42124875 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1100 0
2022B 1100 2
2022A 1075 0
2021B 1075 9
2021A 1180 0
2020B 1180 0
2020A 1180 0
2019B 1180 12
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -