ΔΡΑΓΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η/Γ: 01/2008, ΕΣΟ: 46288, Fide: 25852078

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1015 4
2020A 998 5
2019B 959 14
2019A 919 3
2018B 943 2
2018A 914 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -