ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 04/2006, ΕΣΟ: 46289 | Fide: 25873350 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 914 0
2023Α 914 0
2022B 914 1
2022A 917 2
2021B 912 0
2021A 912 0
2020B 912 0
2020A 912 8
2019B 842 0
2019A 842 8
2018B 814 2
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -