ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 04/2007, ΕΣΟ: 46293 | Fide: 25847325 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 936 0
2023B 936 0
2023Α 936 2
2022B 902 0
2022A 902 0
2021B 902 0
2021A 902 0
2020B 902 0
2020A 902 0
2019B 902 0
2019A 902 0
2018B 902 5
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι