ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 05/2006, ΕΣΟ: 46294, Fide: 25844687

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 941 0
2021A 941 0
2020B 941 0
2020A 941 0
2019B 941 0
2019A 941 0
2018B 941 0
2018A 941 1
2017B 944 6
2017A 925 10
2016B - 3
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -