ΣΟΥΡΤΖΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

Η/Γ: 07/2008, ΕΣΟ: 46297 | Fide: 25873342 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 840 0
2023B 840 0
2023Α 840 0
2022B 840 0
2022A 840 0
2021B 840 0
2021A 840 0
2020B 840 0
2020A 840 2
2019B 838 3
2019A 830 7
2018B 901 6
2018A 830 6
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -