ΝΤΟΒΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 04/2005, ΕΣΟ: 46302 | Fide: 25863002 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 957 0
2022A 957 0
2021B 957 0
2021A 957 0
2020B 957 0
2020A 957 0
2019B 957 0
2019A 957 0
2018B 957 0
2018A 957 0
2017B 957 0
2017A 957 0
2016B 957 11
2016A 1013 3
2015B 880 1
2015A - 0
Παλαιότερα -