ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΥ ΙΟΛΗ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 46310, Fide: 25878123

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 0
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -