ΣΤΥΦΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 46311 | Fide: 25855140 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1520 4
2023B 1515 23
2023Α 1494 24
2022B 1357 21
2022A 1404 8
2021B 1392 20
2021A 1430 0
2020B 1430 17
2020A 1366 16
2019B 1304 22
2019A 1089 7
2018B 977 26
2018A 1098 6
2017B 1118 24
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -