ΣΤΥΦΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 03/2008, ΕΣΟ: 46311, Fide: 25855140

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1430 17
2020A 1366 16
2019B 1304 22
2019A 1089 7
2018B 977 26
2018A 1098 6
2017B 1118 24
2017A - 3
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -