ΑΛΕΠΟΥΔΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 46312, Fide: 25858505

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1264 0
2020A 1264 13
2019B 1240 34
2019A 1120 17
2018B 1070 18
2018A 937 11
2017B 858 6
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -