ΠΑΡΧΑΡΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 46321 | Fide: 25855069 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1320 4
2023Α 1278 8
2022B 1232 5
2022A 1152 13
2021B 1218 0
2021A 1218 0
2020B 1218 0
2020A 1218 19
2019B 1125 14
2019A 1112 35
2018B 992 14
2018A 991 19
2017B 876 11
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -