ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 46325 | Fide: 25890964 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 800 5
2023Α - 1
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -