ΜΠΕΝΙΤΕΖ ΚΑΡΑΜΠΑΜΠΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΙΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 46330 | Fide: 25855719 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 821 0
2023B 821 0
2023Α 821 0
2022B 821 0
2022A 821 0
2021B 821 0
2021A 821 0
2020B 821 0
2020A 821 1
2019B 830 0
2019A 830 9
2018B 832 0
2018A 832 8
2017B 847 14
2017A - 4
2016B - 1
2016A 1024 1
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -