ΚΟΝΤΟΔΗΜΟΥ ΝΕΦΕΛΗ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 46332, Fide: 25846876

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 899 0
2020B 899 0
2020A 899 0
2019B 899 7
2019A 859 0
2018B 859 9
2018A 830 0
2017B 830 6
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -