ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 46333, Fide: 25846825

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1526 23
2020A 1365 11
2019B 1341 31
2019A 1123 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -