ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 46333 | Fide: 25846825 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1727 25
2023Α 1713 19
2022B 1602 26
2022A 1636 9
2021B 1674 36
2021A 1526 0
2020B 1526 23
2020A 1365 11
2019B 1341 31
2019A 1123 6
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -