ΣΕΡΜΠΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 46334, Fide: 25865684

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 832 0
2021A 832 0
2020B 832 0
2020A 832 0
2019B 832 0
2019A 832 0
2018B 832 0
2018A 832 0
2017B 832 0
2017A 832 0
2016B 832 5
2016A - 5
2015B 894 3
2015A - 0
Παλαιότερα -