ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 46340, Fide: 25878174

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 942 0
2020B 942 0
2020A 942 8
2019B 943 6
2019A 846 2
2018B 830 5
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -