ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 46349 | Fide: 25893696 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1155 0
2023Α 1155 0
2022B 1155 0
2022A 1155 0
2021B 1155 0
2021A 1155 0
2020B 1155 0
2020A 1155 8
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -