ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 46349, Fide: 25893696

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1155 0
2020A 1155 8
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -