ΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 09/1971, ΕΣΟ: 46353, Fide: 25850695

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 1270 0
2021A 1270 0
2020B 1270 0
2020A 1270 0
2019B 1270 0
2019A 1270 0
2018B 1270 0
2018A 1270 2
2017B 1293 0
2017A 1293 1
2016B 1299 7
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -