ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 46355, Fide: 25873326

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1051 0
2020A 1051 7
2019B 1066 0
2019A 1066 5
2018B - 3
2018A - 2
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -