ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 03/2006, ΕΣΟ: 46355 | Fide: 25873326 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 1051 0
2022B 1051 0
2022A 1051 0
2021B 1051 0
2021A 1051 0
2020B 1051 0
2020A 1051 7
2019B 1066 0
2019A 1066 5
2018B - 3
2018A - 2
2017B - 1
2017A - 1
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -