ΒΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Η/Γ: 10/2010, ΕΣΟ: 46359 | Fide: 25849018 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1894 29
2023Α 1855 21
2022B 1747 39
2022A 1784 7
2021B 1715 24
2021A 1400 0
2020B 1400 15
2020A 1436 13
2019B 1456 35
2019A 1315 14
2018B 1359 30
2018A 1243 8
2017B 1255 30
2017A 912 6
2016B 830 6
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -